SUPPORT

Read our FAQ HERE

ENGLISH
TERMS
Otis Bikes
by Chercher AB, 2019

DELIVERY
We send your order with  DHL to your nearest Service Point in Sweden. Outside of Europe we send to your front door. The delivery time is normally 1-3 days working days unless otherwise stated during your order or your order confirmation. Outside of Europe it can take up to 7 days. If a product has a different delivery time, you are informed of this by us to the e-mail address you specified at the time of purchase.

PRICES
The prices of our bikes and accessories are stated in your local currency and including VAT. In the shopping cart, you can see the total price including all fees, VAT and shipping.

RETURNS
Your right of withdrawal (withdrawal period) is valid for 14 days. If you wish to exercise your right of withdrawal, you must notify us of this, in your notice it must be clear that you regret your purchase. You contact us most easily by sending an email to info@otisbikes.com. The withdrawal period begins on the day you receive the goods or a substantial part of it. In order to utilize your right of withdrawal, you must keep the goods in as good a condition as when you got it from us. This means that the product must be packed in original packaging and unused. You can, of course, examine it if you are careful. If the item is damaged or lost because you are careless, you lose the right of withdrawal.

WARRANTIES AND RIGHT OF COMPLAINT
We provide a 1-year product warranty and a 3-year right of complaint. We only process complaints if you have a valid receipt. You’ll let us know the error of a product by notifying us within a reasonable time after you discovered the error. You also have to explain why you think the item is incorrect. Warranty does not apply to anything other than faults in material, design and function. The warranty does not cover periodic checks, maintenance, repairs, replacement of parts due to normal wear and tear and damage to the product through improper use or handling.

RETURNS
Returns are made at your own expense unless the goods are defective. Returns should be sent as letters or parcels, not against the postal deposit. At the exchange, we will pay the new shipping from us to you. When you have used your right of withdrawal, you must send the goods back to us. We will if you have used your right of withdrawal, pay back what you have paid for the goods as soon as possible or no later than 30 days from the day we received the goods. You will have to pay the return costs yourself when you return the goods. We always pay the return cost for sending back so-called replacement goods. Return address: Address post – Transportgatan 1, 43437 Kungsbacka, mark the package with the order number and send a return message to info@otisbikes.com

GDPR
By conducting a purchase with us, you accept that the information you provide will be saved by us and possibly used to contact me in the future to send relevant information about similar offers or other things that we think may interest you. You can easily unsubscribe from these mailings if you no longer want information from us by sending an email to info@otisbikes.com. You can at any time hear from you and ask us to remove any information we have about you.

UNCLAIMED GOODS
Unclaimed goods are returned to us. For all packages that are not redeemed, we reserve the right to charge you costs for return shipping, handling fee, and handling fee.


SVENSKA
VILLKOR
Otis Bikes av Chercher AB, 2019

LEVERANS
Leverantörer är DHL till ditt närmaste Service Point. Leveranstiden är normalt 1-3 dagar arbetsdagar om inte annat angivits vid din beställning eller din orderbekräftelse. Om en vara har avvikande leveranstid informeras du om detta av oss till den e-postadress du angivit vid köpetillfället.

PRISER
Priserna på våra cyklar och tillbehör anges i svenska kronor och inklusive moms. I varukorgen kan du se det totala priset inklusive alla avgifter, moms och frakt.

ÅNGERRÄTT
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta, i ditt meddelande måste det klart framgå att du ångrar ditt köp. Du kontaktar oss enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till info@otisbikes.com. Ångerfristen börjar löpa den dag du tar emot varan eller en väsentlig del av den. För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du hålla varan i lika gott skick som när du fick den av oss. Detta innebär att varan ska vara packad i originalemballage och oanvänd. Du får naturligtvis undersöka den om du är försiktig. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

GARANTIER OCH REKLAMATIONER
Vi ger 1 års produktgaranti och 3 års reklamationsrätt. Vi behandlar endast reklamationer om du har ett giltigt kvitto. Du reklamerar en vara genom att meddela oss detta inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Du måste även förklara varför du anser att varan är felaktig. Garanti gäller inte för någonting annat än fel i material, utformning och funktion. Garantin täcker inte periodiska kontroller, underhåll, reparationer, utbyte av delar som beror på normalt slitage samt skador som uppstått på varan genom felaktig användning eller hantering.

RETURER
Returer sker på din egen bekostnad om inte varan är defekt. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig. När du utnyttjat din ångerrätt ska du sända varan åter till oss. Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. Returadress: Adressopost – Transportgatan 1, 43437 Kungsbacka, märk paketet med beställningsnummer samt skicka returmeddelande till info@otisbikes.com

GDPR
Genom att genomföra ett köp hos oss accepterar du att informationen du lämnar kommer att sparas av oss och eventuellt används för att kontakta mig i framtiden för att i framtiden skicka relevant information om liknande erbjudanden eller annat som vi tror kan intressera dig. Du kan enkelt avregistrera dig i dessa utskick om du inte längre vill ha information från oss genom att skicka ett epost till info@otisbikes.com. Du kan när som helst höra av dig och be oss ta bort all information vi har om dig.

EJ UTHÄMTADE PAKET
Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift.UN